Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego jest:
Zakład Nadzoru Budowlanego i Budownictwa Ogólnego Wacław Puźniak
ul. Waryńskiego 4
43-170 Łaziska Górne
NIP: 6351349346
REGON: 271449075

sklep@art4wall.com.pl numer telefonu kontaktowego: 609 929 -857

Sklep internetowy art4wall.com.pl prowadzi sprzedaż dekoracji ściennych za pośrednictwem sieci
Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez wybranie formy przesyłki, metody płatności,
prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, akceptacji regulaminu oraz wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia klient dostaje e-mailem informacje
potwierdzającą złożenie zmówienia. Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania
wpłaty (jeżeli wybrana została forma płatności przedpłata - „przelew dowolny” lub
„transferuj.pl”). W przypadku wybrania formy płatności płatne przy odbiorze realizacja
zamówienia następuje od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika.
Przelew powinien zostać dokonany na wybrany rachunek bankowy sprzedającego:

O.K. BANK Spółdzielczy Grupa BPS
32 8454 1066 2004 0032 7312 0001
Zakład Nadzoru Budowlanego i Budownictwa Ogólnego Wacław Puźniak
ul. Waryńskiego 4
43-170 Łaziska Górne

W razie wątpliwości zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia złożonego zamówienia
telefonicznie bądź e-mailowo.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Ceny produktów w sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena
produktów jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez klienta i nie ulega zmianie, nawet
kiedy nastąpi zmiana ceny w sklepie.
Koszty przesyłki są dodawane w chwili składania zamówienia.

Sklep art4wall.com.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów oraz wprowadzania nowych
produktów do oferty handlowej, przeprowadzania i odwoływania promocji.

Zamówione produkty wykonywane są maksymalnie do 7 dni roboczych, jeśli ten czas ulegnie
zmianie klient zostanie poinformowany o tym telefonicznie lub e-mailowo.

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu art4wall.com.pl wykonywane są na
zamówienie i klient nie może ich zwrócić (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).

Wymiary naklejek podane są z dokładnością do 1,5 cm.

Klient sklepu art4wall.com.pl posiada prawo do reklamacji zakupionego towaru jeżeli jest on
niezgodny z zamówieniem (został wysłany inny niż zamawiany bądź w innym kolorze) lub jest
uszkodzony. W takim wypadku prosimy o kontakt telefoniczny 786 844 478 lub e-mailowy:
sklep@art4wall.com.pl. Niezbędnym dokumentem w przypadku składania reklamacji jest dowód
zakupu. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar jest wymieniany bądź zostaje zwrócona
wpłata za zakupiony towar. Towar nieprawidłowy lub uszkodzony klient musi odesłać na adres:
Zakład Nadzoru Budowlanego i Budownictwa Ogólnego Wacław Puźniak, ul. Waryńskiego 4,
43-170 Łaziska Górne.

Zwracany towar (w przypadku innego niż zamówiony) nie może nosić śladów używania i
zniszczenia

Produkty w naszym sklepie nie służą do zabawy i nie są przeznaczone dla małych dzieci, ponieważ
można się nimi skaleczyć. Nie ponosimy odpowiedzialności za złe wykorzystanie produktów
zakupionych w sklepie art4wall.com.pl.

Dostawa:
Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy, odbioru towaru wybranego przez klienta i nie
powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Dostarczenie przesyłki powierzamy firmie kurierskiej DPD.

Informujemy, że klient posiada prawo do sprawdzenia stanu przesyłki w czasie jej
dostarczenia w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona kurier ma obowiązek
spisania protokołu szkody na żądanie osoby odbierającej przesyłkę. W przypadku wątpliwości
prosimy o kontakt telefoniczny 786 844 478 lub e-mailowy: sklep@art4wall.com.pl.

Koszt przesyłki na terenie polski:

Przesyłka kurierska (przedpłata) – 17 zł
Przesyłka kurierska (płatne przy odbiorze) – 23 zł
Poczta polska (przedpłata) – 14 zł

Koszty przesyłki są dodawane w chwili składania zamówienia.

* istnieje możliwość zmiany kosztów przesyłki, wprowadzenia rabatów, promocji

KOSZT PRZESYŁKI ZAGRANICZNEJ JEST WYCENIANY INDYWIDUALNIE W
ZALEŻNOŚCI OD KRAJU I OD WAGI PRZESYŁKI.

Polityka prywatności

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest:

Zakład Nadzoru Budowlanego i Budownictwa Ogólnego Wacław Puźniak
ul. Waryńskiego 4
43-170 Łaziska Górne
NIP: 6351349346
REGON: 271449075

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Kupujący wyraził zgodę. W przypadku, gdy Kupujący nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.
3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w regulaminie .
4. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w regulaminie.
7. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej (DPD, DHL, InPost)
8. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Kupującego: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP.
9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
a. dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości
b. dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zależnie od tego, który jest dłuższy;
c. adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez okres ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta w każdej chwili.
Po tym okresie są usuwane.
10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.

 

 

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych 


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Kupujący wyraził zgodę. W przypadku, gdy Kupujący nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Kupujących, wynikających z rozporządzenia RODO. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
5. Kupujący ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe Kupujący może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
6. Administrator może odmówić usunięcia danych Kupującego wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.
7. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Konsumenta:
a. nazwisko i imię,
b. adres do wysyłki produktów,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu kontaktowego,
e. w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.
8. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.7.
9. W przypadku sprzedaży produktów poprzez sklep w celu dostarczenia produktów do Kupującego dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
10. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://art4wall.com.pl/i2,polityka-prywatnosci.html